PROJEKTAS „SUGAUNAMŲ VĖŽIŲ LAIMIKIŲ VIDAUS VANDENYSE APSKAITOS SISTEMOS IR PRIEMONIŲ ĮDIEGIMAS, REGULIUOJANT INVAZINĖS RŪŠIES – RAINUOTOJO VĖŽIO (ORCONECTUS LIMOSUS) GAUSUMO DINAMIKĄ IR PLITIMĄ LIETUVOS VANDENYSE, SAUGOJANT NATŪRALIAS PLAČIAŽNYPLIO (ASTACUS ASTACUS) BEI SIAURIAŽNYPLIO (ASTACUS LEPTODACTYLUS) VĖŽIŲ POPULIACIJAS“ NR. 3KOL3-3-11-01
Tikslas: mažinti neigiamą poveikį aplinkai, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių valdymą ir išsaugojimą ir kompleksinių priemonių dėka sudaryti sąlygas išsaugoti vertingąsias vėžių rūšis - plačiažnyplį vėžį (Astacus astacus), siauražnyplį vėžį (Astacus leptodactylus) - stebint ir stabdant invazinių rūšių - rainuotojo vėžio (Orconectus limosus) bei žymėtojo vėžio (Pacifastacus leniusculus) buveinių plėtimosi arealą.