Apie projektą

Sukuriamas interneto portalas – informacinė sistema, užtikrinanti per žiniatinklį jos vartotojams (žvejams mėgėjams, mokslo tiriamosioms įstaigoms, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms, asocijuotoms struktūroms, visiems kitiems su vėžininkyste susijusiems asmenims, įskaitant Europos Sąjungos šalių vartotojus) virtualų ryšį virtualioje aplinkoje, nepertraukiamą ir operatyvų vėžininkystės išteklių stebėjimą. Portalas sudarys galimybes respondentams savo pateikiamais duomenimis prisidėti prie pagrindinio siekiamo tikslo - mažinti neigiamą poveikį aplinkai, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių valdymą ir išsaugojimą ir kompleksinių priemonių dėka sudaryti sąlygas išsaugoti vertingąsias vėžių rūšis - plačiažnyplį vėžį (Astacus astacus), siauražnyplį vėžį (Astacus leptodactylus) – stebint ir stabdant invazinių rūšių – rainuotojo vėžio (Orconectuc limosus) bei žymėtojo vėžio (Pacifastacus leniusculus) buveinių plėtimosi arealą.

Projekto tikslas - mažinti neigiamą poveikį aplinkai, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių valdymą ir išsaugojimą bei kompleksinėmis priemonėmis sudaryti sąlygas išsaugoti vertingąsias vėžių rūšis - plačiažnyplį vėžį (Astacus astacus) ir siauražnyplį vėžį (Astacus leptodactylus), stebint ir stabdant invazinių rūšių – rainuotojo vėžio (Orconectuc limosus) bei žymėtojo vėžio (Pacifastacus leniusculus) - buveinių plėtimosi arealą.